Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia ws. Standardów Opieki Okołoporodowej

"Z całą stanowczością i determinacją oczekuję podjęcia określonych kroków w celu urzeczywistnienia w praktyce medycznej wypracowanych standardów opieki położniczej nad kobietą i jej dzieckiem i ponownie wnioskuję o przywrócenie poprzedniego art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej."

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na petycję "Obywatele w obronie Standardów Opieki Okołoporodowej".

pismo

Odpowiedź Fundacji Rodzić po Ludzku na odrzucenie petycji.

pismo

korespondencja ze szpitalami i wojewódzkimi oddziałami NFZ w zakresie dostępu do informacji publicznej

Czy polskie porodówki są jawne i świadome swoich obowiązków? Co mają do ukrycia placówki położnicze celowo uchylające się od ustawowego obowiązku udzielania informacji publicznej? Fundacja Rodzić po Ludzku stojąca od 20 lat na straży praw kobiet w opiece okołoporodowej kolejny raz podjęła próbę dowiedzenia się, jak wygląda opieka medyczna w placówkach położniczych w Polsce. 

Zachęcamy do zapoznania się z korespondencją!

Czytaj więcej: korespondencja ze szpitalami i wojewódzkimi oddziałami NFZ w zakresie dostępu do informacji...

Pismo z Ministerstwa Zdrowia z Departamentu Matki i Dziecka w sprawie powołania Zespołu ds. opracowywania standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej

Pismo z Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Matki i Dziecka w sprawie prac dotyczących opracowania projektu Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu i opieki nad noworodkiem.

Pismo

 

Pismo do Ministra ws. Standardów Opieki Okołoporodowej

… „Nasze wątpliwości budzi fakt, iż w obecnym rozporządzeniu wiele zapisów odnosi się do kwestii mających stricte medyczny charakter. Chcemy więc Pana zapytać, czy kwestie dotyczące postępowania medycznego będą mogły rzeczywiście zostać uregulowane w rozporządzeniu, które ma w założeniu dotyczyć jedynie kwestii organizacyjnych, a także czy będzie to poprawne pod względem prawym, a w konsekwencji – legalne. Na wątpliwości wyrażone przez nas w tej sprawie na spotkaniu zostałyśmy zapewnione, iż kwestia ta została już w Ministerstwie Zdrowia poddana analizie prawnej, która potwierdziła, że jest to legislacyjnie możliwe.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku (zgodnie z zasadami reprezentacji) o udostępnienie :

- skanu ww. opinii prawnej;

- informacji przez kogo została opracowana ww. opinia prawna i w jakim trybie (na czyje zlecenie)."

Pismo do Ministra Zdrowia

Skarga na bezczynnośc Ministra Zdrowia

 

Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie zmian dotyczących Standardów opieki okołoporodowej

 Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie zmian dotyczących Standardów opieki okołoporodowej* 

(*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem)

Jesteśmy zaniepokojone informacją o przyjętych przez Sejm zmianach w ustawie o działalności leczniczej z dnia 10 czerwca 2016 roku. Najkrócej rzecz ujmując, likwidują one wypracowane w ciągu ostatnich lat przez zespół ekspercki standardy medyczne dotyczące porodu fizjologicznego, a także standardy dotyczące łagodzenia bólu w trakcie porodu, postępowania w ciąży powikłanej, określonych patologiach i niepowodzeniach położniczych. 

Czytaj więcej: Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie zmian dotyczących Standardów opieki okołoporodowej

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia konkursów „Konkursy-Narodowy Program Zdrowia” dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu problematyki karmienia piersią.

„Siedem dni to obiektywnie bardzo krótki czas na przygotowanie rzetelnej, dobrej merytorycznie i efektywnej ekonomicznie oferty. Finanse publiczne wymagają dołożenia szczególnej staranności w ich wydatkowaniu, a w naszej opinii tryb ten staranności nie zapewnia. (…)"

Pismo do MZ

 

 

Odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie ograniczania prawa do obecności bliskiej osoby podczas porodu w szpitalu w Toruniu.

Kilka miesięcy temu do Fundacja została powiadomiona o tym, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu organiczna się prawo kobiety dotyczące obecności osoby bliskiej w czasie porodu. Fundacja zwróciła się do szpitala z wezwaniem do zaprzestania łamania prawa, a także do Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o podjecie interwencji wobec szpitala.

W załączeniu publikujemy odpowiedź Praw Pacjenta informujące o przeprowadzonym postępowaniu wobec Szpitala. RPP oraz  „uznał praktyki stosowane przez Szpital polegające na umożliwieniu udziału osobie towarzyszącej przy porodzie pod warunkiem, że przebieg ciąży jest prawidłowy, nie występują powikłania w trakcie porodu oraz osoba towarzysząca jest zdrowa, za naruszające zbiorowe prawa pacjentów” i nakazał zaniechania tych praktyk!

Czytaj więcej: Odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie ograniczania prawa do obecności bliskiej osoby...

Pismo do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie wyników kontroli NIK

23 sierpnia 2016 r. Fundacja wysłała pismo do Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o zajęcie stanowiska wobec nieprawidłowości ujawnionych w raporcie NIK o raz podjęcie odpowiednich kroków dla efektywnego współdziałania z organami administracji publicznej w sprawie stworzenia skutecznych przepisów prawnych w zakresie opieki okołoporodowej, tak by jakość świadczonych przez lekarzy usług zapewniała bezpieczeństwo pacjentkom i ich dzieciom

Pismo

Pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska wobec raportu NIK

Razem z innymi organizacjami zgromadzonymi w koalicji „Rodzę – Mam Prawa” wysłałyśmy list do Ministra Zdrowia”. Chcemy, żeby Minister odniósł się do tych nieprawidłowości, które zostały wskazane w raporcie NIK.

Pismo do Ministra
"Sytuacja, w której nieprzestrzegane są standardy medyczne, nie gwarantuje kobietom bezpieczeństwa medycznego. Nie jest możliwe, aby stan taki trwał dalej! (...) W imieniu Koalicji „Rodzę – Mam Prawa” domagam się od Ministra Zdrowia stanowiska wobec nieprawidłowości jakie ujawniono podczas kontroli NIK."

Komentarz do raportu Najwyższej Izby Kontroli

Wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego opieki okołoporodowej na oddziałach położniczych  zbieżne są z wnioskami zawartymi w raporcie z monitoringu oddziałów w woj. mazowieckim przeprowadzonym przez Fundację Rodzić po Ludzku w 2013 roku. Oba dokumenty zwracają uwagę, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające Standardy Opieki Okołoporodowej, obowiązujące od ponad 4 lat „nie zostały w pełni wdrożone w żadnej z monitorowanych placówek (monitoring FRpL, 2013), a zapisy Rozporządzenia „nie były w pełni przestrzegane przez personel medyczny wszystkich skontrolowanych placówek medycznych” (raport NIK, 2016).

Czytaj więcej: Komentarz do raportu Najwyższej Izby Kontroli

Kobiety i Położne. Razem. Protest przeciwko zmianom w opiece okołoporodowej.

8 czerwca wspólnie z grupą położnych, przedstawicielkami Koalicji „Rodzę- Mam Prawa” wysyłałyśmy listy do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z informacją, że nam kobietom i położnym nie podobają się propozycje zmian w Ustawie o POZ, a także zapisy Zarządzenia Prezesa NFZ dotyczące opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży (KOC)

Czytaj więcej: Kobiety i Położne. Razem. Protest przeciwko zmianom w opiece okołoporodowej.

Komentarz Fundacji Rodzić po Ludzku do Skoordynowanej Opieki nad kobietą w Ciąży (2)

Komentarz Fundacji Rodzić po Ludzku do Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie Koordynowanej Opieki mad Kobietą w Ciąży (KOC).

„Skoordynowana, nie znaczy narzucona”

 

W związku z ogłoszonym przez Prezesa NFZ zarządzeniem przedstawiamy komentarz Fundacji o wprowadzonym pilotażowo projekcie KOC. Bardzo cieszy nas fakt, że NFZ podejmuje inicjatywę związaną z poprawą opieki nad kobietą w ciąży i porodzie, a także obniżeniem wysokiej medykalizacji ciąży i porodu. NFZ jako płatnik ma bowiem niebagatelny wpływ na jakość opieki okołoporodowej. W proponowanym Zarządzeniu Prezesa NFZ  znajduje się jednak wiele zapisów budzących nasz – Fundacji Rodzić po Ludzku - ogromny niepokój. 

Czytaj więcej: Komentarz Fundacji Rodzić po Ludzku do Skoordynowanej Opieki nad kobietą w Ciąży (2)

Interwencja ws.porady laktacyjnej

10 maja Fundacja Rodzić po Ludzku wysłała pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o jak najszybsze włączenie porady laktacyjnej do koszyka świadczeń gwarantowanych

Scan pisma

Interwencja ws. pobierania opłat za poród z osobą towarzyszącą / Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

W wyniku doniesień dziennikarza Piotra Walczaka z www.dziendobrybialystok.pl podjełyśmy interwencję ws. zawyżonych opłat za pobyt osoby towarzyszącej podczas porodu pobieranych przez szpital im. Jędzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Czytaj więcej: Interwencja ws. pobierania opłat za poród z osobą towarzyszącą / Szpital im. Jędrzeja...

Interweniujemy ws. wywiadu z położną z warszawskiego Szpitala na Solcu, który ukazał się 15.10. br. na portalu www.natemat.pl

Trochę ponad tydzień temu ze zgrozą przeczytałyśmy na portalu www.natemat.pl wywiad z położną z warszawskiego Szpitala na Solcu klik. (Ponieważ po naszej interwencji artykuł został wyedytowany, a jego wydźwięk złagodzony, zamieszczamy link do podglądu zmian klik).

Czytaj więcej: Interweniujemy ws. wywiadu z położną z warszawskiego Szpitala na Solcu, który ukazał się 15.10....

Interwencja ws. pobierania opłat za poród z osobą towarzyszącą / Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

List interwencyjny Fundacji z dn. 16.09.2014 r. skierowany do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie:

Skan_listu

Czytaj więcej: Interwencja ws. pobierania opłat za poród z osobą towarzyszącą / Szpital Specjalistyczny w...

Interwencja ws. pobierania opłat za poród z osobą towarzyszącą / Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

List interwencyjny Fundacji z dn. 16.09.2014 r. skierowany do Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie:

Skan_listu

Czytaj więcej: Interwencja ws. pobierania opłat za poród z osobą towarzyszącą / Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

sasakawa copy

sasakawa copy

sasakawa copy

jeden procent

konferencje2016.jpg

kobiety mowia www

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

sasakawa copy

raporty red

iconka zamow publikacje

iconka lektury obowiazkowe